new year
Mateusz Piętka / 01.01.2024

Analiza zdolności językowych

Technika małych kroków

 

Koniec roku sprzyja podsumowaniom różnej maści. Ostatni post jest tego świetnym dowodem. Tym razem jednak skupimy się na kwestiach związanych z oszacowaniem zdolności językowych. Po co właściwie to robić? Ano po to, aby dobrze wyznaczyć sobie cele na 2024 rok. Z kolei dobry cel to taki, którego spełnienie nie będzie graniczyło z cudem.

 

Możecie pamiętać z tego artykułu to, że ustalenie małych kroków jest bardziej motywujące na drodze do osiągania celu. Mały krok powinien obejmować część głównego celu, którą jesteśmy w stanie wykonać w krótkim czasie i który to przybliży nas do upragnionego celu.

 

Załóżmy, że naszym celem na 2024 jest zrzucenie wagi i regularna aktywność fizyczna. Jeśli ustalimy sobie pułap 10kg oraz aktywności 3 razy w tygodniu (przy znikomej aktywności w punkcie wyjścia) – istnieje większe ryzyko porażki. Dobrym sposobem będzie ustalenie poszczególnych kroków w postaci konkretnych zadań – np. chodzeniu na siłownię w poniedziałki i piątki – wówczas można na bieżąco egzekwować trzymanie się własnych zasad. 

 

Przede wszystkim, należy w ogóle rozważyć czy nasz główny cel jest wykonalny. Zrzucenie 10kg przy niewielkiej wadze w punkcie wyjścia + przy wzmożonym treningu fizycznym może być niemiarodajne. Wzrost tkanki mięśniowej nie będzie przecież powodował spadku masy w ogólnym rozrachunku, co nie oznacza niczego złego. 

 

Podobnie jest w przypadku nauki j. angielskiego

 

resolution

Nie od razu B2 zbudowano

 

Swoboda w codziennej komunikacji i brak bariery językowej to cel każdego użytkownika języka angielskiego. Niemniej jednak, pozbycie się takowej bariery czy osiągnięcie poziomu B2 to coś, co ciężko ująć w ramy czasowe. Wszystko zależy bowiem od punktu wyjścia.

 

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z językiem lub twój czas, który możesz poświęcić na naukę, jest limitowany, trzeba mierzyć siły na zamiary. 

 

Na poziom B2 składa się znajomość określonych struktur gramatycznych, podobnie rzecz się ma w przypadku słownictwa, które powinno być zróżnicowane i bogate. Same kompetencje językowe ocenia się na podstawie umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, mówienia oraz pisania. Chcąc poprawić swoje umiejętności, warto rozpisać sobie składowe, które świadczą o opanowaniu języka na poziomie B2 (w Internecie jest sporo takich gotowców) i kolejno odhaczać się wraz z opanowaniem materiału.

 

W przypadku bariery językowej należy zastanowić się nad tym, w jakich sytuacjach się ona przejawia i czy jest ona spowodowana brakiem odpowiedniego przygotowania (np. niewystarczający poziom językowy), czy też jest to splot pewnych cech charakteru i osobowości, które ograniczają naszą „przebojowość”. W obu przypadkach, przełamanie bariery może nastąpić znienacka lub być efektem ciężkiej i długiej pracy, więc po raz kolejny warto wyznaczyć sobie cele, które z pewnością pomogą przełamać stres przed mówieniem – np. codziennie uczyć się nowych słówek i ćwiczyć je poprzez wykorzystywanie ich w zdaniach. Najlepiej, żeby te zdania były uniwersalne, tzn. takie, które można wykorzystać w codziennej rozmowie czy innym small talku. 

impossible becomes possible

Prawie jak analiza SWOT

 

W analizie SWOT analizuje się przedsiębiorstwo pod kątem jego silnych i słabych stron, a następnie to samo przedsiębiorstwo osadza się w realiach rynkowych i bierze się pod uwagę szanse, jaki dany rynek stwarza, ale i zagrożenia, które z niego płyną.

 

Powyższe podejście można wykorzystać przy ustalaniu swojego punktu wyjściowego, tzn. stanu wiedzy, który posiadamy na ten moment. Należy rozpatrzyć swoje mocne strony (np. znajomość czasów teraźniejszych, znajomość różnic między trybami warunkowymi, etc.) oraz przede wszystkim zebrać swoje słabe strony. Słabe strony będą stanowiły podstawę do sporządzenia listy kroków do wykonania na drodze do realizacji głównego celu. Dla zilustrowania sytuacji: w przypadku braku znajomości zasad użycia czasu Present Perfect, winien on trafić na listę słabych stron. Następnie, krokiem do wykonania będzie opanowanie tego czasu pod kątem: budowy czasu, zasad użycia, przydatnych określeń wskazujących na tenże czas oraz konkretnych zadań.

Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Podsumowując: nie rzucaj się na głęboką wodę. Zaplanuj swój językowy cel metodą małych (i osiągalnych) kroków.

 

Pomyślności w 2024 roku!