chain
Mateusz Piętka / 01.02.2024

Zadbaj o ciągłość wypowiedzi

Trik na to, żeby nie usypiać swoich słuchaczy

 

Konstruując wypowiedź dłuższą niż jedno rozbudowane zdanie, warto zadbać o odpowiednią organizację swojej przemowy. Mianowicie, dłuższe zdania lepiej rozbić na krótsze, ale za pomocą odpowiednich spójników można te zdania umiejętnie połączyć. Taki sposób organizacji wypowiedzi zdecydowanie ułatwia jej odbiór – przecież nikt nie lubi długich i skomplikowanych komunikatów. 

 

Zdecydowanie należy wziąć to pod uwagę w przypadku prowadzenia wykładu lub prezentacji. Oczywiście, jeśli zależy nam na tym, aby nasze treści były łatwo przyswajalne dla odbiorców. Plus, tworzenie zbyt długich zdań to szybko droga do tego, aby się gramatycznie potknąć. 

 

Tak więc, teza jest taka, że łączniki i spójniki zdań to nie ozdobniki, ale elementy konieczne. Temat jest na tyle szeroki i poważny, że podzielimy go na dwie części. W lutym pojawi się kontynuacja tematu.

 

Łączniki znane również jako linking words

 

Ich celem jest informowanie odbiorcy o naszym zamiarze kontynuacji myśli z poprzedniego zdania. Jest to przydatne z perspektywy słuchacza, który niechcący „wyłączył się” na moment ze słuchania i próbuje nadążyć nad tym, co nowego, a co mógł przegapić. 

 

Zasady korzystania z łączników wydają się być oczywiste, ale mówiąc w języku obcym łatwo da się o nich zapomnieć. Przykłady zamieszczone poniżej wręcz musisz mieć w swoich codziennym słowniczku! 

 

·   In addition, / Furthermore, - Dodatkowo/Co więcej/Ponadto
Wykorzystaj powyższe, chcąc uzupełnić swoją myśl z poprzedniego zdania. W tej sytuacji sprawdzi się też nieśmiertelne and, ale to słowo już dobrze znasz – a tutaj skupiamy się na wzbogaceniu słownika.

·   However, / On the other hand, - Jednakże/Z drugiej strony
Użyj powyższych po to, aby wskazać kontrast pomiędzy tym, co zostało już powiedziane a tym, co będzie dodane. W ten sposób dajemy odbiorcom znać, że poprzednia myśl była jej przeciwieństwem. Działa jak stare, dobre but, ale ma zdecydowanie bardziej profesjonalny wydźwięk. 

·   Therefore, / Consequently, - A zatem/W konsekwencji/Dlatego więc
Te określenia z kolei wskazują bezpośredni rezultat określonej akcji. Użycie ich jest wskazane, jeśli chcemy pokreślić następstwo czynności w wypowiedzi. Wykorzystanie pospolitego so sprawdzi się podobnie, ale – tak jak w poprzednim przypadku – nie wybrzmi tak dobrze jak zaproponowane ekwiwalenty. 

·   First(ly), / Second(ly), / Third(ly), / Finally, - Po pierwsze/Po drugie/Po trzeci/Na koniec
Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak przydatne jest dzielenie listy argumentów na mniejsze porcje. Użycie liczebników do wskazywania osobnych myśli może być uznane za pójście na łatwiznę, ale na dobrą sprawę każde rozwiązanie będzie lepsze niż niezorganizowana wypowiedź.

linking

Dodatkowe określenia 

 

Jeśli przytoczone powyżej przykłady to za mało, przyjrzyj się liście poniżej.

 

Dodawanie informacji lub dopowiadanie do czegoś, co padło chwilę wcześniej, możesz wprowadzić za pomocą takich linking words

Besides – poza tym

Moreover – co więcej

What is more – co więcej

Also – także

 

Wskazywanie kontrastu w wypowiedzi może być prostsze, jeśli wykorzysta się poniższe:

Despite - Pomimo

In spite of - Pomimo

Whereas – Gdzie (z kolei)/Podczas gdy

Even though - Chociaż

Although – Chociaż

 

Z łatwością pokreślisz kierunek swojej wypowiedzi, powołując się na:

As a result – W rezultacie/wyniku

For this reason – Z tego powodu

 

Oraz łatwo wskażesz powód, który spowodował określony stan rzeczy:

Because (of) – Ponieważ/Z powodu

Due to – Z powodu

Since – Jako że/Ponieważ

As – Jako że

 

Polskie tłumaczenie jest często nieprecyzyjne i nie we wszystkich przypadkach udało się uchwycić istotę wyrażenia, ale umieszczenie ich w odpowiedniej kategorii użycia powinno rozwiać wszelkie wątpliwości. Ponadto, część z powyższych określeń ma więcej niż jeden odpowiednik, więc zachęcam do tworzenia zdań z powyższymi celem utrwalenia nowych określeń, a następnie znalezienia polskich odpowiedników biorąc pod uwagę Wasze zarzucone konteksty.

chain