Back to school
Mateusz Piętka / 31.08.2022

Szkolny dzwonek za 3... 2... 1…

1. września nie jest wyczekiwaną datą przez uczniów w Polsce. Koniec wakacji, powrót do obowiązków; nawet pogoda zaczyna zmieniać się na bardziej jesienną. Jak się okazuje, nie tylko w Polsce data ta wyznacza rozpoczęcie roku szkolnego. Jakie daty obowiązują i jak wyglądają systemy edukacji w innych krajach? Gdzie znajdziemy różnice, a gdzie sporo podobieństw? Sprawdźmy!

Anglia i Walia

Uczniowie tak jak w Polsce rozpoczną naukę 1. września. Ich wakacje jednak zaczęły się dopiero 25. lipca. Wydawać by się mogło, że uczniowie są stratni w porównaniu do polskich uczniów. Należy pamiętać o tym, że system edukacji w Anglii i Walii przewiduje więcej przerw, które „rekompensują” krótsze o miesiąc wakacje. Obowiązek edukacji w tych krajach dotyczy osób do 17. roku życia. W ciągu tych lat uczeń uczęszcza do takich szkół:

 • 1. Primary education – szkoła podstawowa (5-11lat)
 • 2. Secondary education – szkoła średnia niższego stopnia (11-17lat)
 • 3. Further education - szkoła średnia wyższego stopnia (17-19)
 • 4. Higher education – szkoły policealne i szkolnictwo uniwersyteckie

Lekcja w szkołach angielskich trwa 50 minut. Oceny mają 8 stopniową skalę, z kolei egzamin na zakończenie szkoły oceniany jest w systemie literowym: A, B, C, D, E, F oraz U (niezaliczony egzamin).

Teacher

USA

Całe Stany Zjednoczone mają niejednolity system edukacji, wszystko zależne jest od władz danego stanu. W USA nie ma konkretnej daty rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego. Daty te może ustalać szkoła indywidualnie bądź są regulowane przez dany stan. Zakończenie jest ustalane w odniesieniu do tego, kiedy uczniowie wrócili do szkół. Rok szkolny zazwyczaj trwa około 180 dni. Wyróżnia się następujące po sobie szkoły na terenie USA:

 • elementary school (szkoła podstawowa);
 • middle school (gimnazjum);
 • high school (liceum);
 • college (studia wyższe).

Obowiązek nauki w Stanach Zjednoczonych trwa 12 lat. Co ciekawe, nie ma obowiązku posyłania dziecka do szkoły – można wprowadzić nauczanie domowe, tak zwany homeschooling. Najczęstszym powodem decyzji rodziców o nauczaniu domowym jest religia lub próba uchronienia pociechy przed negatywnym wpływem szkolnej społeczności. Tylko 10 stanów reguluje zasady edukacji domowej. W tych 10 wybranych stanach rodzice muszą posiadać minimum średnie wykształcenie by móc przekazywać dziecku swoją wiedzę, w pozostałych stanach nie ma takiego wymogu. Problem niekontrolowanego domowego nauczania przejawia się także w treściach przekazywanych dziecku, kiedy to rodzic nie zgadza się z wiedzą przyjętą dla ogółu.

System oceniania dla dzieci uczących się na terenie Stanów Zjednoczonych jest oznaczony literami i przedstawia się następująco:

 • A (90-100%)
 • B (80-89%)
 • C (70-79%)
 • D (60-69%)
 • F (0-59%)
children at school

Australia

Tutaj data pierwszego września nikomu niestraszna. Rok szkolny dla uczniów w Australii rozpoczyna się pod koniec stycznia i kończy w połowie grudnia. Wakacje letnie trwają zatem wtedy, gdy u nas trwa największa zima. Obowiązek nauki trwa 10 lat. Szkoła podstawowa trwa 7 lat, tak więc naukę trzeba kontynuować jeszcze przez minimum 3 lata szkoły średniej. Kolejne dwa lata (5 lat w sumie wynosi nauka w szkole średniej) dają możliwość zdania końcowych egzaminów, które są jednocześnie egzaminami na studia.

 

Kanada

System edukacji w Kanadzie, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, jest zróżnicowany. Kanada jest podzielona na dziesięć prowincji i trzy terytoria – każda jednostka ma prawo ustalać własne przepisy dotyczące szkolnictwa. Tak więc już w samym rozpoczynaniu nauki przez dzieci występuje różnica 2 lat. W niektórych prowincjach obowiązek nauki zaczyna się w wieku 5 lat, a w innych nawet od 7 roku życia. Rozpiętość w długości obowiązku nauki zaczyna się od 10 lat, a kończy na 13 latach. System oceniania jest taki sam jak w USA – od A do F. Rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu, a kończy z w zależności od obowiązujących przepisów.

kids

Wszystkim uczniom życzymy jak najweselszego rozpoczęcia szkoły.

Pamiętajcie, że w 3English zajęcia trwają cały rok i nie musicie rozstawać się ze swoimi ulubionymi lekcjami :)