Calculator
Mateusz Piętka / 16.06.2023

Policzalne, niepoliczalne - nieco o rzeczowniku

Liczba vs. ilość 

 

Do popełnienia tego artykułu zainspirował mnie ostatni artykuł dotyczący rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych w języku polskim. W języku angielskim rzeczowniki te są nieodłącznym elementem poznawania gramatyki i to na nich skupimy się w niniejszym tekście. Niemniej jednak, warto pamiętać o tym, że w naszym ojczystym języku rzeczowniki policzalne i niepoliczalne również mają swoje zasady.

 

Przyzwyczailiśmy się do tego, że w języku angielskim są wyraźne rozróżnienia dla rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych pod kątem określania ilości. Tak jest w przypadku określeń „liczba” i „ilość”, które stosuje się odpowiednio wobec rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych. Mieszanie tych pojęć jest błędem językowym i to dość powszechnie spotykanym. Tak więc, ucząc się zasad stosowania „much” i „many” warto doszkolić się także w kwestii naszego podwórka, żeby nie powielać zbędnych błędów.

 

Zarezerwowane określenia

 

Sam podział rzeczowników na policzalne i niepoliczalne jest całkiem intuicyjny, a my skupimy się w dalszej części tylko na wyjątkach. Wcześniej z kolei wspomniane zostały określenia ilości, które są zarezerwowane dla konkretnych grup. 

 

Rzeczowniki policzalne

Jeśli chcemy powiedzieć, że jest ich dużo, używamy określenia many lub uniwersalnych: a lot of/lots of. W liczbie mnogiej rzeczowniki otrzymują końcówkę -s jeśli tworzy się ją w sposób regularny tj. many friends, many things.

Do rzeczowników policzalnych stosuje się również określenia few oraz a few, które kolejno znaczą: mało i niewiele. 

 

Rzeczowniki niepoliczalne

Jeśli chcemy powiedzieć, że jest ich dużo, używamy określenia much lub uniwersalnych: a lot of/lots of. Liczba mnoga nie występuje z uwagi na niepoliczalność rzeczownika, pozostaje więc forma liczby pojedynczej, np. much time, much money.

Do rzeczowników policzalnych stosuje się również określenia little oraz a little, które kolejno znaczą: mało i niewiele. 

Baggage

Jak policzyć niepoliczalne?

 

Istnieją sposoby, aby rzeczowniki niepoliczalne przekształcić w taki sposób, aby były policzalne. 

Jednym z nich jest, w przypadku substancji, użycie konkretnych opakowań i środków do przechowywania, tzn. sam ryż jest niepoliczalny, ale pudełka i woreczki ryżu są już policzalne. Woda jest niepoliczalna, ale butelka wody czy szklanka – już tak. 

Jednakże, nie wszystko można zmieścić w szklance, butelce czy słoiku.

Dobrym przykładem na zobrazowanie drugiej strony jest kwestia bagażu. Określenia baggage lub luggage odnoszą się do ogółu bagażu, jaki zabieramy ze sobą na wakacje lub w podróż. Może to być zestaw walizek, plecak i torba na ramię. Samo słowo bagaż to rzeczownik niepoliczalny, bo nie można z niego wyłuskać konkretnej ilości rzeczy, które zabieramy. Walizki, plecaki i torby są już policzalne, ale razem tworzą ogólnie bagaż, który już policzalny nie jest.

Sposobem na wyłuskanie i „policzenie” bagażu jest określenie a piece of, które stosować możemy nie tylko w stosunku do bagażu. A piece of baggage/luggage to zwyczajnie sztuka bagażu, czyli jedna walizka/torba/plecak z naszego zestawu wakacyjnego. W samolotach szczególnie zwraca się uwagę na limity, stąd często mówi się o zabieraniu ze sobą jednak sztuki bagażu. Ma ona określone wymiary i może mieć formę walizki lub czegokolwiek, co spełnia określone normy i jest jednym przedmiotem – czyli góra małych plecaków odpada. 

 

Stąd też a piece of używane jest wtedy, kiedy chcemy wyłuskać jedną część rzeczownika niepoliczalnego, np. w odniesieniu do takich rzeczowników jak: information, equipment, advice, work, furniture, art, progress. 

Holiday

Jeśli powyższe rozważania na temat bagażu wzbudziły w Tobie zainteresowanie wakacjami, rozważ krótką powtórkę z j. angielskiego przed udaniem się w podróż!