conference rooms
Mateusz Piętka / 26.09.2021

Język, organizacja, prezentacja – Vademecum Top Prezentera 2.0

Język na wstępie

W poprzedniej części rozmawialiśmy nt. tego, w jaki sposób podejść do prezentacji od strony technicznej oraz na co zwracać uwagę przy samym prezentowaniu. Tym razem na warsztat bierzemy angielskie zwroty, które mogą okazać się niezawodne w zorganizowaniu naszej wypowiedzi, a także pomogą elokwentnie prowadzić prezentację według zaplanowanych poszczególnie punktów.

Zacząć powinniśmy od przywitania zebranych osób, co jest początkiem nawiązania z nimi relacji. Zapomnij o przestarzałym już Ladies and gentlemen, najlepiej zwrócić się do ogółu za pomocą Good morning everybody czy mniej zdystansowanym Hello everybody. Następnie przedstaw się i zaprezentuj temat wykładu, który powinien być w tej chwili wyświetlony na slajdach. I’d like to start by introducing myself and today’s presentation topic. My name’s ... and I hope to consider the main issues about ‘...’ W przypadku mniej formalnych prezentacji, przejdź od razu do przedstawienia się i dalszej części: I’m ... and I’m going to tell you about ‘...’. 
Inne, przydatne w tym momencie frazy są następujące:
I’d like to discuss ‘...’ today.
I’m going to talk about some interesting issue concerning ‘...’
The topic of my presentation is the following ‘...’
We’ll focus on ‘...’ at this meeting.

Następnie, dobrym pomysłem może być wyjaśnienie wyboru tematu zwłaszcza wtedy, kiedy temat jest nieoczywisty. Jeśli jest to wystąpienie w ramach konferencji, warto wspomnieć o naszym doświadczeniu związanym z wybranym przez nas zagadnieniem. Tę część można jednak pominąć.

charts

Po pierwsze, po drugie...

Mówienie o tym, co będzie poruszone w poszczególnych punktach prezentacji, jest bezcelowe. O plan programu warto zadbać, przygotowując agendę w prezentacji multimedialnej, plan wystąpień w przypadku konferencji, czy w postaci handouts, czyli materiałów informacyjnych wręczanych w formie ulotek dla uczestników wydarzenia.

Czas na konkrety

Wprowadzanie poszczególnych informacji powinno odbywać się z odpowiednią oprawą, tj. zaprezentowanie, treść właściwa, nasz komentarz, a jednocześnie odwołujemy się do przygotowanych multimediów czy rozdanych wcześniej handoutów. Za użyteczne frazy możemy tutaj wykorzystać:

Let us start with... Zacznijmy od...
Let us begin by... Zacznijmy od...
Now I’d like to focus on... Skupię się teraz na... 
I’d like to take a minute to... Chciałbym/-abym poświęcić chwilę na...

A study showed that... Badanie wykazało...
Research says... Badanie wykazało...
According to... Według... (nawiązując do badań lub czyjejś teorii)

If you look at this table... Jeśli spojrzycie na tę tabelkę... (w przypadku korzystania z prezentacji lub materiałów pomocniczych)
The presented data shows... – Według zaprezentowanych tutaj danych... (w przypadku korzystania z prezentacji lub materiałów pomocniczych)

Personally, ... Osobiście...
I think... Uważam, że...
I think it’s fair to say that... Można pokusić się o stwierdzenie, że...
Let’s pass to... Przechodzimy do... (dwie poniższe frazy wykorzystamy podobnie)
Moving on to... 
Turning now to... 

presenter

Zakończenie

In conclusion...
To summarise the main points of this presentation...

Na koniec podsumuj to, co padło do tej pory, utrwalając najważniejsze informacje wśród słuchaczy. Podziękuj im za obecność i uwagę i odetchnij po wykonaniu zadania!

That brings us to the end of my presentation. Thank you for listening. I hope you enjoyed it/found it interesting.

Powyższe frazy to kosmetyczna oprawa Waszych prezentacji. Najważniejszym punktem i tak będzie to, co czym mówiliśmy w poprzednim wpisie (jak prowadzić prezentacje) – dobór tematu, wasza znajomość tego tematu i sama istota prezentacji. Niemniej jednak, przygotowanie takich dodatkowych pomocy jak te zaproponowane powyżej, pozwoli Wam się skupić na temacie Waszego wystąpienie, bez martwienia się o resztę.